โจทย์ข้อนี้ คือ

ตัวอะไรเอ่ย ถามเท่าไหร่ก็ไม่ตอบ

(คำถามกวนๆ)

เฉลยคำตอบ

คำตอบ คือ ตัวเองน่ะแหละ อ่านเฉลยอย่างเดียวเลย ตอบไม่ได้สักข้อ