โจทย์ข้อนี้ คือ

อะไรเอ่ย นารีมีรู พลอยสีชมพู อยู่ในรูนารี

คิดไม่ออก ขอดูคำใบ้ | ยอมแพ้...ขอดูเฉลย
คำใบ้ คือ เครื่องประดับ
เฉลยคำตอบ

คำตอบ คือ ต่างหู